Aanbod

TRAININGEN, WORKSHOPS EN GASTLESSEN

DigiKennis biedt de volgende workshops, trainingen en gastlessen:

Voor leerkrachten en docenten:
1. Workshop iPads in de basisschool

Op een zeer praktische wijze kennismaken met de vele mogelijkheden die iPads (of vergelijkbare tablets) bieden voor activerend, interactief en inspirerend onderwijs. Aan de hand van diverse apps bekijken we de verschillende mogelijkheden om gedifferentieerd lesstof te oefenen, samen te werken aan groepsopdrachten en interactief les te geven via iPads en digibord.


2. Workshop Verantwoord Internetten op School

Het internet biedt leerlingen en docenten een enorme hoeveelheid informatie. Maar hoe gaan we hier mee om? Hoe betrouwbaar is deze informatie? Waar komt de gevonden informatie vandaan? Wie houdt de kwaliteit in de gaten? In een praktische workshop ontdekken we de mogelijkheden én onmogelijkheden op het terrein van informatieverwerving op het internet.
duur: ca. 1,5 uur

3. Workshop Social Media

Leerlingen in primair en voortgezet onderwijs hebben de afgelopen jaren het internet ontdekt als tweede samenleving. Het zogenaamde Web 2.0 is een omgeving waarin je vrienden maakt, ervaringen deelt, ruzies beslecht of anderen het leven zuur maakt. Snapchat, Facebook en Instagram zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven van de meeste van onze leerlingen. Maar hoe werkt het nou? Wat is er leuk of interessant aan? Waarom is 'posten' een levensbehoefte geworden? En hoe gaan we daar als school mee om? Verbieden of toepassen?
duur: ca. 1,5 uur
4. Workshop Presenteren en Samenwerken op internet

Het internet biedt een aantal interessante en vaak gratis tools om ons onderwijs niet alleen te verlevendigen, maar vooral ook efficienter te maken. Van zogenaamde presentatie-tools als Prezi en Scoop.it tot samen aan opdrachten werken middels Dropbox en Google Docs. En wat is er nou leuker dan de aangeboden leerstof toetsen middels een quiz op de smartphones van de leerlingen, waarvan de resultaten direct op het digibord verschijnen? Kortom een interactieve workshop, waarvan de resultaten al de volgende dag in de les te gebruiken zijn.
duur: ca. 2 uur

5. Workshop Cyberpesten

Veel scholen beschikken over een uitgebreid pest-protocol. Hierin is vastgelegd hoe de school omgaat met pestgedrag en pesters. Echter pesten via internet is nog vaak een ontbrekend hoofdstuk in deze protocollen. In deze workshop komen de verschillende vormen van digitaal pesten aan de orde. Op welke manieren pesten kinderen elkaar via internet en sociale media? Wat kan school doen ter voorkoming van dergelijke pesterijen? Welke rol spelen ouders bij voorkoming en bestrijding van cyberpesten? Welke afspraken leggen we vast in het pestprotocol m.b.t. digitaal pesten?
duur: ca. 1,5 uur


5. Knoppencursus Digibord of Touchscreen

Een eerste praktische kennismaking met het digibord. Welke functies heeft het bord zelf? Wat kan een leerkracht of docent snel en eenvoudig met de bijbehorende software? Waar en hoe kom ik aan interessante content (lessen, oefeningen, media en edu-games) voor het digitale schoolbord. De cursus is toegespitst op het specifieke merk en type schoolbord (Focus, Activ, Smartboard, Heutinkbord, etc.)
duur: ca. 2 uur


6. Training Digibord of Touchscreen/touchtafel

Een uitgebreidere training verdeeld over meerdere dagdelen met als speerpunt het praktisch en interactief gebruiken van het digibord. Niet alleen komt de bordspecifieke software aan de orde, maar vooral ook hoe met behulp van deze software snel en eenvoudig uitdagende en/of zelfcorrigerende lessen zijn te maken. Uitgangspunt is dat het bord niet alleen van de leerkracht of docent, maar ook van de leerling of student wordt. Samen opdrachten uitvoeren, samen presenteren en samen vraagstukken oplossen met behulp van het digibord. Daarnaast is er veel aandacht voor goede bestaande bronnen voor digibordlessen en andere multi-mediale content. Uitgangspunt van de training is dat elke bijeenkomst nieuwe inspiratie, kennis en ideeën oplevert, die direct inzetbaar is in de eerstvolgende les. 
DigiKennis heeft ervaring in trainingen voor de volgende borden (Focus, Heutink, Activboard (Promethean), Smartboard, etc.). 
duur: ca. 4 dagdelen in overleg


 Voor ouders:
  
1. Social Media-ouderavond (internet & social media)

I.s.m. de Vereniging Openbaar Onderwijs verzorgt Tom Verbeek een avondvullende en vooral interactieve ouderavond over veilig internetten, gamen, social media en cyberpesten.  In het eerste deel van de avond komen vooral alle mooie en minder mooie kanten van het internet gebruik van leerlingen  in het basisonderwijs aan de orde. Wat is er zo leuk aan Snapchat? Hoe weet ik welke games geschikt zijn? Wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn kind via internet gepest wordt? En wat heb ik aan een internetfilter? 
In het tweede deel wordt er vooral gediscussieerd over de rol van school en ouders als het gaat over verantwoord internetten. Wat moeten we met Facebook? En hoe gaan we om met het toenemend  gebruik van smartphones? En weten we eigenlijk nog wel waar onze kinderen mee bezig zijn op internet. 
duur: ca. 2,5 uur

2. Presentatie/lezing Kind & Internet

In een bondige, maar bovenal levendige presentatie lopen we langs de kansen en bedreigingen van het zogenaamde wereldwijde web. Wat maakt internet zo aantrekkelijk voor onze kinderen? Waarom spreken ze op het schoolplein af om elkaar te treffen op Whatsapp? Wat is er zo gaaf aan Instagram  en waarom heeft een meisje van 13 na een jaar al 5000 berichtjes getweet via Twitter? Kortom, waar gaat dit over en wat moeten we als ouders (en leerkrachten) hiermee? Een presentatie die veel vragen beantwoord, maar wellicht ook weer nieuwe vragen oproept.
duur: ca. 1 uur

 Voor leerlingen:

1. De Hackers van Feestbroek

In een interactieve workshop van twee-en-half uur maken de leerlingen kennis met een aantal risico's van internetgebruik. Thema's als privacy, cyberpesten en sexueel misbruik komen in een aantal praktische opdrachten naar voren. Leerlingen maken bijvoorbeeld een instructievideo om je privacyinstellingen van Facebook goed te zetten. Ze werken samen aan een interactieve quiz en enquete over verstandig internetgebruik. Een andere groep leerlingen maakt een interactief spel over het gebruik van wachtwoorden.  Vertrekpunt voor de gastles is het spel "De Hackers van Feestbroek", waarin leerlingen kennismaken met bedreigingen als 'grooming', 'identiteitsdiefstal', 'phishing', etc.
Al met al een gastles die aanzet tot een bewuster internetgebruik van leerlingen.
Er zijn twee versie van de gastles (groep 6 basisonderwijs t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs en vanaf klas 3 van het voortgezet onderwijs)
duur: ca. 2,5 uur

Les of training op maat:

Uiteraard is het mogelijk om bovenstaande lessen en workshops te combineren tot bijvoorbeeld een project of themaperiode. Ook is er uiteraard de mogelijkheid om de lessen en workshops 'op maat' aan te passen. Hierover en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Verbeek ( info@digikennis.nl of 06-29423688).

Contactformulier

Naam

E-mail *

Bericht *